РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

В екоселище Азарея бяха проведени поредица от изследвания, които показват как престоят в екокъщите, съчетано с природосъобразен начин на живот и хранене се отразява върху здравословното състояние на хората. При проведените изследвания са използвани три различни методики. Представяме ви резултатите, а изводите оставяме за вас.

ПЪРВА МЕТОДИКА
Изследването е проведено от "Центъра по квантова медицина"-София, като е използван апарат на Фол, който на база заснемане на 49 биологично активни точки дава информация за общото състояние на целия организъм.Това са резултатите от проведеното изследване:

Преди предстоя
Преди предстоя в Азарея
ПРЕДИ ПРЕДТОЯ
в Азарея
След 7 дневен предстой
След предстоя в Азарея
СЛЕД 7 ДНЕВЕН ПРЕДСТОЙ
в Азарея

В изготвения доклад от „Център за квантова медицина” - София можем да прочетем следните изводи: „В началото на престоя в екокъщите при всички участници се наблюдава мощно отваряне на меридианите, зареждане с енергия и хиперактивиране на всички функции, след което плавно успокояване и балансиране на всички жизнени процеси.
За постигане на траен енергиен баланс и съответно добър лечебен ефект, оптималното време за престой в екокъщите трябва да е поне 10 дни!
На базата на обработената информация от компютърната диагностика и приложените други методи се доказва, че екокъщите имат превъзходен лечебен ефект.

ВТОРА МЕТОДИКА
Проведено изследване с Ауро камера, като е извършено измерване на аурата на група от над 20 човека.При всички участници в експеримента се наблюдава чувствително подобрение на всички изследвани параметри само в рамките на три дни престои. Изследването е проведено от Тодор Христов от Холистичен Център "Пo пътя на познанието" - гр.Бургас

Преди предстоя
Преди предстоя в Азарея
ПРЕДИ ПРЕДТОЯ
в Азарея
След предстоя
След предстоя в Азарея
СЛЕД ПРЕДСТОЯ
в Азарея

В изготвения доклад от „Център за квантова медицина” - София можем да прочетем следните изводи: „В началото на престоя в екокъщите при всички участници се наблюдава мощно отваряне на меридианите, зареждане с енергия и хиперактивиране на всички функции, след което плавно успокояване и балансиране на всички жизнени процеси.
За постигане на траен енергиен баланс и съответно добър лечебен ефект, оптималното време за престой в екокъщите трябва да е поне 10 дни!
На базата на обработената информация от компютърната диагностика и приложените други методи се доказва, че екокъщите имат превъзходен лечебен ефект.

ТРЕТА МЕТОДИКА
Анализ за въздействието на Екоселище Азарея върху здравето на посетителите

Таблица 1
Относно: Функционална компенсация на системите и органите в проценти след седемдневен престой в екоселище Азарея

Мъж 45г.
Пациент Хран.с-ма Ч. дроб Отделит. Дихателна С.съд
с-ма
Ендокр. ПНС ЦНС Кости, стави ОЧИ Имунитет Общо
Жена 42г. 41% 7% 23% 24% 23% 67% 19% 53% 15% 30% 11% 13%
Жена 42г. 64% 42% 28% 59% 53% 84% 0% 60% 0% 13% 89% 68%
Жена 47г. 17% 16% 25% 61% 14% 39% 0% 50% 12% 46% 20% 4%
Жена 47г. 44% 45% 48% 61% 0% 27% 43% 41% 14% 39% 64% 36%
Жена 48г. 56% 6% 18% 1% 27% 31% 28% 32% 6% 18% 68% 33%
Жена 55г. 31% 28% 20% 33% 18% 24% 21% 35% 8% 24% 32% 28%
Жена 64г. 29% 38% 36% 39% 42% 26% 17% 0% 4% 7% 58% 32%
Жена 65г. 12% 79% 0% 31% 25% 22% 45% 40% 13% 62% 58% 23%
Жена 72г. 56% 55% 31% 25% 22% 45% 40% 13% 35% 62% 32% 36%
Жена 78г. 17% 57% 45% 52% 3% 61% 65% 38% 59% 32% 51% 27%
Мъж 45г. 58% 38% 19% 16% 47% 29% 32% 43% 32% 45% 27% 40%
Мъж 64г. 27% 0% 58% 66% 61% 1% 56% 0% 0% 39% 49% 47%
Мъж 75г. 54% 57% 25% 36% 57% 31% 21% 19% 0% 9% 33% 16%
Средно за отделните системи 39% 36% 29% 39% 30% 38% 28% 34% 17%30% 43% 32%


Настоящето изследване е извършено в екоселище „Азарея” в периода от 09.04 до 15.04.2011г. Изследвани са 13 пациенти – 10 жени и 3-ма мъже. За целта е използван апарат СЕНСИТИВ 500 ИМАГО – нелинеен спектрален анализ, даващ информация за състоянието на системите, отделните органи и имунитета в организма. Първоначалното изследване е проведено в първия ден на посещението в „Азарея”. След едноседмичен престой бе проведено контролно изследване на пациентите.

Установиха се значителни промени в субективното състояние на пациентите – намаление на усещанията за умора, подобрена концентрация и емоционална устойчивост. Най- добре са повлияни функциите на храносмилателната, дихателната, нервната система и имунитета. По- слабото влияние върху костно- ставните проблеми е във връзка с краткия престой и анатомичната невъзможност за по- бързо повлияване на хроничните дегенеративни изменения на тези структури.

Посочените резултати дават основание да се заключи, че престоят в екоселище „Азарея” е повлиял благоприятно върху здравословното състояние на изследваните пациенти. Изследването е извършено от д-р Пламенка Томова – център „ АЛФА” – гр. София